B2B Insurance Brokerage + Risk Management Consult SIALaikus noteikt iespējamos riskus un nepārtrauktā dialogā ar uzņēmēju
attīstīt nepieciešamo drošības konceptu.

Lai reducētu mantisko zaudējumu,
uzņēmuma dīkstāves un vides riskus ir nepieciešami:

 

  • Vispusīga riska analīze

  • Ieteikumi riska novēršanai un tā mazināšanai

  • Peļņas zuduma un pieejamības availability nodrošinājuma analīzes

  • Atbalsts zaudējuma brīdī un pēc zaudējuma