B2B Insurance Brokerage + Risk Management Consult SIAViens uzņēmums – viena polise, viens līguma apjoms visiem attiecīgās nozares
specifiskajiem riskiem. Atsevišķās risinājuma sastāvdaļas tiek pielāgotas
uzņēmuma individuālajām vajadzībām. Dažādas seguma summas –
līdz 10 miljoniem € - visiem izvēlētajiem seguma risinājumiem
vienota zaudējumu pašatbildība - franšīze:

  • Civiltiesiskā atbildība (ieskaitot tiešo eksportu uz ASV)

  • Uzņēmuma iekārtas vērtība, peļņa un izmaksas

  • Kredīta apdrošināšana

  • Tiesas izmaksu apdrošināšana

  • Transporta apdrošināšana

  • Civiltiesiskā atbildība par finansiāliem zaudējumiem

Umbrella - Lietussarga – segums pieļauj pastāvošo apdrošināšanas
līgumu integrāciju un papildina jau pastāvošo apdrošināšanas atrisinājumu.
Tādējādi izvairoties no seguma trūkumiem, dubultās apdrošināšanas vai pārliekas
apdrošināšanas, radot pārskatāmību un transparenci ar pilnīga apdrošināšanas
risinājuma palīdzību. Nākotnes investīciju rezerves nodrošinājums iekļauj Eiropā
klāt nākošo uzņēmuma darbībai nepieciešamo platību pieaugumu,
izslēdzot seguma samazināšanos.